ผู้เชี่ยวชาญของโรงผสมยางมะตอย
บ้าน / คำถามที่พบบ่อย / ซ่อมบำรุง /

การบำรุงรักษาเครื่องป้อนเย็น

การบำรุงรักษาเครื่องป้อนเย็น

Updated:2020-08-15

1、 ติดตามการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนไหวของพอร์ตปล่อยและสายพานป้อนอาหาร;
2、 องศาการยึดของสลักเกลียวในแต่ละส่วน;
3、 การตรวจสอบระดับน้ำมันในตัวลด;
4、 สวมองศากระโปรงยาง;
5、 การทำงานของเซ็นเซอร์เตือนภัยมีความยืดหยุ่นหรือไม่;
6, ความตึงเครียดของมอเตอร์สายพาน V ของสายพาน;
Keep in touch