EXPERT OF ASPHALT MIXING PLANT
บ้าน > คำถามที่พบบ่อย > การเลือกรูปแบบ >

วิธีใช้เครื่องลดความชื้นของ Filler Tank?

วิธีใช้เครื่องลดความชื้นของ Filler Tank?

Updated:2020-08-15

ปิดวาล์วทางเข้าและทางออกเปิดวาล์วระบาย, ระยะเวลาการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้น
Keep in touch