ผู้เชี่ยวชาญของโรงผสมยางมะตอย
บ้าน / ทั้งหมด / ซ่อมบำรุง /

การตั้งค่าพารามิเตอร์ของรีเลย์ปัจจุบันสำหรับเครื่องผสม

การตั้งค่าพารามิเตอร์ของรีเลย์ปัจจุบันสำหรับเครื่องผสม

Updated:2020/8/15

D-TIME   เวลาหน่วงเวลาเริ่มต้นโดยทั่วไปตั้งไว้ที่ 5-15 วินาที。
เวลาหน่วง O-TIME ของการกระทำเกินปัจจุบันโดยทั่วไปตั้งไว้ที่ 5-8 วินาที。
โหลด กระแสเกิน, สูตรคำนวณ ( 2 × In (พิกัดกระแสไฟฟ้า) × 1.1 ÷ CT (อัตราส่วนการแปลงของหม้อแปลงกระแส) 。
ปุ่มรีเซ็ตรีเซ็ตคู่มือหลังจากการดำเนินการถ่ายทอด
Keep in touch