EXPERT OF ASPHALT MIXING PLANT
บ้าน > คำถามที่พบบ่อย > การเลือกรูปแบบ >

ความแตกต่างระหว่างเตาแรงดันปานกลางและหัวเผาแรงดันสูง

ความแตกต่างระหว่างเตาแรงดันปานกลางและหัวเผาแรงดันสูง

Updated:2020-09-11
หัวเตาแรงดันปานกลางใช้อากาศอัดในขณะที่หัวเผาแรงดันสูงไม่; ท่อทางเข้าและทางออกต่างกัน; ความดันของปั๊มแรงดันสูงแตกต่างกัน
Keep in touch