ผู้เชี่ยวชาญของโรงผสมยางมะตอย
บ้าน / ทั้งหมด / การเลือกรูปแบบ /

วิธีตรวจสอบความเป็นเชิงเส้นของการสอบเทียบของหน้าจอชั่งน้ำหนัก Mettler?

วิธีตรวจสอบความเป็นเชิงเส้นของการสอบเทียบของหน้าจอชั่งน้ำหนัก Mettler?

Updated:2020/8/20

1. ติดตั้งโหลดเซลล์ตามข้อบังคับการติดตั้งรวมถึงการทำให้พื้นผิวการติดตั้งในแนวนอนเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการวัดโหลดเซลล์จำเป็นต้องมีความแข็งแรงที่ดีของฐานรองรับโหลดเซลล์ในกรณีที่ฐานรองรับและกล่องแยกสำหรับการบิดเบี้ยว การปรับความแตกต่างของมุมในขณะที่ใช้งานโหลดเซลล์มากกว่าหนึ่งตัว
2. ตามทฤษฎีแล้วภาระต้องมากกว่า 20% ของความสามารถในการสอบเทียบซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและลดการใช้ความแข็งแรงทางกายภาพในการสอบเทียบ
3. เนื่องจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อมการใช้งานและโครงสร้างทางกลผู้ใช้จึงต้องวางโหลดที่เหมาะสมเพื่อทำการสอบเทียบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบชั่งน้ำหนักเป็นเส้นตรง
Keep in touch