ผู้เชี่ยวชาญของโรงผสมยางมะตอย
บ้าน / ทั้งหมด / การเลือกรูปแบบ /

วิธีปรับเทียบหน้าจอชั่งน้ำหนัก Mettler IND320?

วิธีปรับเทียบหน้าจอชั่งน้ำหนัก Mettler IND320?

Updated:2020/9/11
การสอบเทียบมาตรฐาน
การสอบเทียบมาตรฐานใช้สองจุดศูนย์และจุดสแปนขั้นตอนมีดังนี้:
[ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่าเครื่องชั่ง] → [ตั้งค่าความจุ] ตั้งค่าความจุของเครื่องชั่งในรายการนี้
[ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ามาตราส่วน] → [ตั้งค่าความจุ] ตั้งค่าส่วนเพิ่มในรายการนี้
[ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ามาตราส่วน] → [เลือกหน่วย] เลือกหน่วยมาตราส่วนในรายการนี้
1. ปรับศูนย์
ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงเมนูจับภาพเป็นศูนย์, [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ามาตราส่วน] → [ปรับศูนย์]
ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม Enter แล้ว IND320 จะแสดง“ Adjust Zero?” กดปุ่ม Select เพื่อเลือก“ √”, จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อทำการปรับค่าเป็นศูนย์
ขั้นตอนที่ 3: IND320 แสดงข้อความ“ Empty?” เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ล้างเครื่องชั่ง
ขั้นตอนที่ 4: กดปุ่ม Enter IND320 จะทำการจับภาพเป็นศูนย์ IND320 จะแสดง“ Adjust Zero 20%” เกจ '20% ', '40%' ...... '100' แสดงสถานะของการปรับ
2. ปรับช่วง
ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เมนูการจับภาพช่วง, [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ามาตราส่วน] → [ปรับช่วง]
ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม Enter IND320 จะแสดง“ Adjust Span” กดปุ่ม Select เพื่อเลือก“ √”, จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อดำเนินการปรับช่วง
ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่ม Enter เมื่อ IND320 แสดง“ Load Weigh” ป้อนน้ำหนักบรรทุกใน“ Input Weigh 000000” แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อดำเนินการจับช่วง
1. ปรับศูนย์
ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงเมนูจับภาพเป็นศูนย์, [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ามาตราส่วน] → [ปรับศูนย์]
ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม Enter แล้ว IND320 จะแสดง“ Adjust Zero?” กดปุ่ม Select เพื่อเลือก“ √”, จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อทำการปรับค่าเป็นศูนย์
ขั้นตอนที่ 3: IND320 แสดงข้อความ“ Empty?” เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ล้างเครื่องชั่ง
ขั้นตอนที่ 4: กดปุ่ม Enter IND320 จะทำการจับภาพเป็นศูนย์ IND320 จะแสดง“ Adjust Zero 20%” เกจ '20% ', '40%' ...... '100' แสดงสถานะของการปรับ
2. ปรับช่วง
ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เมนูการจับภาพช่วง, [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ามาตราส่วน] → [ปรับช่วง]
ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม Enter IND320 จะแสดง“ Adjust Span” กดปุ่ม Select เพื่อเลือก“ √”, จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อดำเนินการปรับช่วง
ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่ม Enter เมื่อ IND320 แสดง“ Load Weigh” ป้อนน้ำหนักบรรทุกใน“ Input Weigh 000000” แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อดำเนินการจับช่วง
1. ปรับศูนย์
ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงเมนูจับภาพเป็นศูนย์, [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ามาตราส่วน] → [ปรับศูนย์]
ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม Enter แล้ว IND320 จะแสดง“ Adjust Zero?” กดปุ่ม Select เพื่อเลือก“ √”, จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อทำการปรับค่าเป็นศูนย์
ขั้นตอนที่ 3: IND320 แสดงข้อความ“ Empty?” เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ล้างเครื่องชั่ง
ขั้นตอนที่ 4: กดปุ่ม Enter IND320 จะทำการจับภาพเป็นศูนย์ IND320 จะแสดง“ Adjust Zero 20%” มาตรวัด '20% ', '40%' ...... '100' แสดงสถานะของการปรับ
2. ปรับช่วง
ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เมนูการจับภาพช่วง, [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ามาตราส่วน] → [ปรับช่วง]
ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม Enter IND320 จะแสดง“ Adjust Span” กดปุ่ม Select เพื่อเลือก“ √”, จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อดำเนินการปรับช่วง
ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่ม Enter เมื่อ IND320 แสดง“ Load Weigh” ป้อนน้ำหนักบรรทุกใน“ Input Weigh 000000” แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อดำเนินการจับช่วง
Keep in touch